top of page
bring-your-own-device-day-at-the-office-2023-11-27-04-58-40-utc.jpg

Data: 

16 lutego 2024 r.

Tytuł: 

Trwa weryfikacja wniosku o płatność po zrealizowaniu Etapu I

„Wysłane zostały odpowiedzi na pytania ze strony osoby weryfikującej wniosek o płatność pośrednią w ARiMR wraz z wyjaśnieniami i wymaganymi dokumentami. Liczymy, że weryfikacja zakończy się pozytywnie; wkrótce uzyskamy wsparcie w ramach refundacji”.

bottom of page