top of page
smiling-woman-in-workwear-looking-at-computer-scre-2023-11-27-04-57-31-utc.JPG

Data: 

19 czerwca 2024 r.

Tytuł: 

Trwają badania w ramach Etapu III operacji

„Pomorski Uniwersytet Medyczny pod kierownictwem dr hab. n. med. i zdr. inż. Karolina Jakubczyk, prof. PUM prowadzi badania w ramach Etapu III operacji. Podczas badań oceniano wpływ parametrów pasteryzacji, a także dodania ziół na właściwości antyoksydacyjne i skład fitochemiczny izotoników.

W badaniach wykorzystane zostały m.in. metody spektrofotometryczne w celu zmierzenia potencjału antyoksydacyjnego (mierzonego metodami ABTS, DPPH, CUPRAC i FRAP), a także zawartości polifenoli oraz flawonoidów. Ponadto, z wykorzystaniem metod refraktometrycznych oznaczono również zawartość pierwiastków, witamin oraz kwasów organicznych.

Wykazano, że Izotoniki to cenne źródło związków o właściwościach antyoksydacyjnych”.

Zdjęcie1.jpg
Zdjęcie2.jpg
Zdjęcie3.jpg
bottom of page