top of page

Cel projektu

Celem operacji jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod i organizacji uprawy roślin zielarskich pod osłonami oraz stworzenie nowego produktu o właściwościach prozdrowotnych będącego mieszanką soków z warzyw wzbogaconych ziołami. Badania zaplanowane w ramach operacji pozwolą określić skład wyrobu (między innymi wpływ surowców zielarskich na produkt) i udowodnić jego znakomite cechy charakterystyczne.

 

Potrzeba realizacji operacji narodziła się pomiędzy konsorcjantami w związku z: poszukiwaniem efektywniejszych sposobów uprawy roślin zielarskich pod osłonami, które skutkować będą udoskonaleniem charakteru roślin, poszukiwaniem nowego rynku zbytu dla ziół i pomysłem na opracowanie nowego produktu - mieszanki soków warzywnych wzbogacanych ziołami z ich wyjątkowymi właściwościami. Spółka Swedeponic Polska sprzedająca zioła doniczkowe pod marką "Baziółka" jest wiodącym w Polsce producentem ziół. Rosnące koszty energii skłoniły do poszukiwania rozwiązań podnoszących efektywność uprawy, przy jednoczesnym poprawieniu charakteru gotowego wyrobu przede wszystkim w obszarze trwałości (lepszy shelf life), żywotności, a także zasobności ziół w olejki eteryczne, które stanowią o ich dobroczynnym charakterze. Współpraca z firmą Bacillus stała się podstawą do projektu opracowania i wdrożenia zupełnie nowego produktu - mieszanki soków warzywnych wzbogacanych ziołami, których receptury i przede wszystkim korzystny wpływ prozdrowotny określą naukowcy z Zakładu Żywienia Człowieka i Metabolomiki, Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Współdziałanie wymienionych wyżej, różnych podmiotów z różnych obszarów łańcucha rolno-spożywczego, przy wsparciu firmy doradczej było przyczyną zawiązania grupy operacyjnej na rzecz innowacji EKOLOGICZNY  ŻYWY  ROŚLINNY  IZOTONIK  WZBOGACANY  POLIFENOLAMI. Jednym z istotnych rezultatów operacji będzie wdrożenie innowacji w obszarze uprawy ziół i przetwórstwa rolno-spożywczego. Skutkiem tego rozwinięty zostanie rynek uprawy ziół oraz warzyw, które będą głównymi surowcami do produkcji nowego wyrobu. Zbudowanie nowego rynku produktów o udowodnionym charakterze prozdrowotnym, naturalnych, roślinnych (wegańskich), pozwoli z jednej strony rozwinąć się firmom przetwórczym, a z drugiej zapewni zbyt produktów rolnych rolnikom w dużej ilości i po korzystnych cenach.

 

Wartość przyznanej pomocy: 5 235 782 złote.

bottom of page