top of page
handshake-businesswoman-colleagues-deal-concept-2023-11-27-05-18-38-utc.jpg

Data: 

08 kwietnia 2024 r.

Tytuł: 

Kwota do wypłaty po rozliczeniu Etapu I operacji została zatwierdzona

08 kwietnia 2024 roku przygotowane zostało pismo w ARiMR z informacją o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność pośrednią po zrealizowaniu Etapu I operacji oraz zatwierdzeniu kwoty do wypłaty. Tym samym konsorcjanci grupy operacyjnej na rzecz innowacji zyskali zwrot części kosztów poniesionych w projekcie”.

bottom of page