top of page
back5.jpg

Data: 

30 czerwca 2023 r.

Tytuł: 

Efekty operacji już są widoczne!.

„24 marca 2023 roku reprezentanci konsorcjantów Grupy Operacyjnej na Rzecz Innowacji EKOLOGICZNY ŻYWY ROŚLINNY IZOTONIK WZBOGACANY POLIFENOLAMI zawarli Umowę o przyznaniu pomocy. Zgodnie z jej zapisami ARiMR przyznała na realizację operacji pod nazwą: „Opracowanie nowej technologii produkcji ziół w celu uzyskania zasadniczo ulepszonych produktów, innowacyjnych na rynku międzynarodowym w postaci ekologicznych mieszanek soków warzywnych z dodatkiem ziół” kwotę  5 235 782 złote.

bottom of page