top of page
back4.jpg

Data: 

08 września 2023 r.

Tytuł: 

Aneks nr 1 do Umowy o przyznaniu pomocy podpisany!

 „W dniu 08 września 2023 roku obustronnie zawarty został Aneks nr 1 do Umowy o przyznaniu pomocy dla grupy operacyjnej na rzecz innowacji EKOLOGICZNY ŻYWY ROŚLINNY IZOTONIK WZBOGACANY POLIFENOLAMI. ARiMR wyraziła zgodę na wnioskowane zmiany w harmonogramie realizacji operacji (operacja zrealizowana zostanie w trzech etapach, a nie w dwóch, jak pierwotnie było zaplanowane), zmiany zakresu rzeczowego i finansowego części zadań, skorygowanie omyłki dotyczącej jednego z miejsc lokalizacji operacji”.

bottom of page