top of page
another-satisfied-client-2024-02-13-19-38-03-utc.jpg

Data: 

11 stycznia 2024 r.

Tytuł: 

Aneks nr 2 do Umowy o przyznaniu pomocy podpisany!

„W dniu 11 stycznia 2024 roku obustronnie zawarty został Aneks nr 2 do Umowy o przyznaniu pomocy dla grupy operacyjnej na rzecz innowacji EKOLOGICZNY ŻYWY ROŚLINNY IZOTONIK WZBOGACANY POLIFENOLAMI. ARiMR wyraziła zgodę na wnioskowane zmiany w Opisie Zadań dotyczące parametrów technicznych części maszyn i urządzeń”.

bottom of page