top of page
pexels-pixabay-48195.jpg

Data: 

02 października 2023 r.

Tytuł: 

Wniosek o płatność pośrednią po zakończeniu Etapu I operacji został złożony.

„We wrześniu 2023 roku złożony został w ARiMR wniosek o płatność pośrednią po zakończeniu realizacji Etapu I zaplanowanej operacji. W ramach etapu między innymi zakupiono oświetlenie zmieniające sposób uprawy roślin zielarskich, dokonano zapłaty wynagrodzeń personelu badawczego, zakupiono materiały i sprzęt laboratoryjny do prowadzenia badań”.

bottom of page