top of page
Badany materiał - pietruszka.png

Data: 

14 grudnia 2023 r.

Tytuł: 

Trwają badania w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym

„Podczas badań oceniano wpływ rodzaju oświetlenia na właściwości ziół – kolendry, pietruszki, melisy, mięty i bazylii. Rośliny poddane zostały trzem rodzajom naświetlenia - słonecznemu, LED oraz HPS. Analizom poddane zostały ekstrakty wodne oraz alkoholowe sporządzone z wymienionych ziół. W badaniach wykorzystane zostały m.in. metody spektrofotometryczne w celu zmierzenia potencjału antyoksydacyjnego (mierzonego metodami ABTS, DPPH, i FRAP), a także zawartości polifenoli oraz flawonoidów. Ponadto, z wykorzystaniem metod refraktometrycznych oznaczono również zawartość pierwiastków i witamin. Dodatkowym parametrem, który również został poddany ocenie była zawartość wody oraz suchej masy w świeżym materiale. Przeprowadzono także analizę fitochemiczną ekstraktów. Wykonano Test Salkowskiego na obecność triterpenoidów, test Fehlinga na obecność cukrów redukujących, reakcja Liebermanna - Bourcharda dla triterpenoidów i steroli, test odczynnika Shinody dla flawonoidów i test tanin. Po przeprowadzeniu analiz wykazano, że rodzaj naświetlenia ma znaczący wpływ na skład oraz jakość badanych roślin”.

Badany materiał - pietruszka.png

„Badany materiał – pietruszka

bottom of page