top of page

Aktualności

smiling-woman-in-workwear-looking-at-computer-scre-2023-11-27-04-57-31-utc.JPG

Data: 

19 czerwca 2024 r.

Tytuł: 

Trwają badania w ramach Etapu III operacji

handshake-businesswoman-colleagues-deal-concept-2023-11-27-05-18-38-utc.jpg

Data: 

 08 kwietnia 2024 r.

Tytuł: 

Kwota do wypłaty po rozliczeniu Etapu I operacji została zatwierdzona

bring-your-own-device-day-at-the-office-2023-11-27-04-58-40-utc.jpg

Data: 

16 lutego 2024 r.

Tytuł: 

Trwa weryfikacja wniosku o płatność po zrealizowaniu Etapu I

another-satisfied-client-2024-02-13-19-38-03-utc.jpg

Data: 

11 stycznia 2024 r.

Tytuł: 

Aneks nr 2 do Umowy o przyznaniu pomocy podpisany!

Badany materiał - pietruszka.png

Data: 

14 grudnia 2023 r.

Tytuł: 

Trwają badania w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym

pexels-pixabay-48195.jpg

Data: 

02 października 2023 r.

Tytuł: 

Wniosek o płatność pośrednią po zakończeniu Etapu I operacji został złożony

back4.jpg

Data: 

08 września 2023 r.

Tytuł: 

Aneks nr 1 do Umowy o przyznaniu pomocy podpisany!

back5.jpg

Data: 

30 czerwca 2023 r.

Tytuł: 

Efekty operacji już są widoczne!

pexels-fauxels-3184465.jpg

Data: 

24 marca 2023 r.

Tytuł: 

Umowa o przyznaniu pomocy została zawarta!

pexels-pixabay-48195.jpg

Data: 

30 stycznia 2023 r.

Tytuł: 

Wniosek o przyznanie pomocy znalazł się na liście projektów rekomendowanych do wsparcia.

bottom of page